tel. 48 68 4700770, office@ecoop.pl

  Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop

  Celem klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze bezpieczeństwa IT, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

  To także kooperacja naukowo badawcza, projektowa, produkcyjna w celu zaprojektowania unikatowego na rynku polskim i europejskim hybrydowego rozwiązania z dziedziny it security.

  Pozostałe cele klastra:

  • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
  • udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,
  • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
  • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
  • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,
  • wspólne publikacje branżowe,
  • promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja bezpieczeństwa IT w informatyce.

  Celem klastra jest także doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących z dotacji.

  Czytaj więcej


   

  Członkowie klastra

  Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny

  Instytucja Otoczenia Biznesu

  Głównym założeniem Parku jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.

  Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie. Poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu.

  Założenia mają być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe.

  Uniwersytet Zielonogórski

  Jendostka Naukowo-Badawcza

  Podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury.

  Uniwersytet dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności.

  Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich.

  Perceptus Sp. z o.o.

  Firma specjalizująca się w kompleksowych wdrożeniach oprogramowania i rozwiązań sprzętowych systemów bezpieczeństwa danych (programów antywirusowych, urządzeń UTM) oraz rozwiązań związanych z budową infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw i instytucji.

  Dzięki unikalnemu połączeniu doświadczenia najlepszych ekspertów branżowych z wiedzą technologiczną, Perceptus wspiera największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w skutecznym zabezpieczeniu swoich informacji.

  Współtworzy innowacyjne usługi i produkty, pomaga wdrażać innowacje w systemy IT.

  Sprawdź wszystkich